Wie zijn wij?

Wij zijn een groep vrijwilligers, met heel diverse achtergronden maar met één en dezelfde wens: Terschelling duurzaam maken. Wij leggen ons toe op het helpen van bewoners van de buitengebieden van Terschelling met het verduurzamen van hun woning. We geven adviezen over de aanpak, betrekken specialisten waar nodig en helpen mensen op weg met subsidies en het verkrijgen van goedkope leningen voor het financieren van isolatiemaatregelen.

Ons team

Hieronder stellen wij ons voor.

Piet Sippens

Voorzitter

Zo lang als ik mij kan herinneren kom ik op Terschelling. Dit mooie eiland met zijn prachtige, diverse natuur heeft mij heel wat gegeven. Voor wat hoort wat dus ik doe graag wat terug. Op het gebied van verduurzaming is er door de (semi) overheid op Terschelling veel gepraat maar weinig gedaan. Er zijn gelukkig veel Terschellingers die de handen uit de mouwen steken op het gebied van verduurzaming en samen met en geïnteresseerde bewoners Terschelling groener maken geeft veel voldoening. DBT wil meters maken en concrete resultaten bereiken.  Ik ben naast DBT betrokken bij diverse duurzaamheidsactiviteiten op het eiland zo ben ik onder meer bestuurslid van Terschelling Energie. Tevens ben ik vuurtorenwachter van het Vlielandse festival ITGWO. Ik ben werkzaam als advocaat op het gebied van IT en duurzaamheid.

Dirk Lintmeijer

Secretaris/penningmeester

Ik ben sinds enkele jaren actief op het gebied van duurzaamheid op Terschelling en heeft de voormalig “Aanjaagster Duurzaamheid” van de gemeente Terschelling geadviseerd over duurzaamheids subsidies-en leningen. Mijn kennis op duurzaamheidgebied wordt steeds breder en wil ik graag aanwenden om Terschellingers op weg te helpen met te nemen duurzaamheidsmaatregelen. Ik ben digitaal ontwerper en  voor een loonbedrijf doe ik uiteenlopende werkzaamheden zoals calculeren, offertes, tekenwerk. In het zomerseizoen doe ik vrijwilligerswerk in de Takkenkooi (eendenkooi). Sinds 2019 zing ik bij de West Aleta Singers.

Sander van Houten

Parkmanager

Ik ben parkmanager bij Landal Schuttersbos in Midsland-Noord. Door mijn werk is de laatste jaren mijn interesse en kennis met betrekking tot zo duurzaam mogelijk ondernemen flink opgewekt en wilde ik zelf ook een bijdrage op dit gebied leveren. Vandaar dat ik mij heb aangesloten bij DBT. Ik heb gewerkt aan de gmr van ’t Jok in Hoorn waar we samen met het bestuur beleid en een toekomstvisie hebben ontwikkeld in 2015. Daarnaast ben ik actief bij de voetbal als trainer/coach bij de jeugd, zowel bij AVV als bij Sportclub Terschelling.

Marieke Romar

Beleidsmedewerkster gemeente Terschelling (r.o. en duurzaamheid)

Ik ben geboren en getogen op Terschelling in Lies. Sinds september 2018 ben ik woonachtig in Hoorn. In 2016 ben ik afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen op bouwkunde. Mijn afstudeerproject ging over duurzaamheid, vandaar mijn interesse in hierin. in 2018 ben ik bij de gemeente begonnen op de afdeling Beleid & Regie. Hier houd ik mij onder andere bezig met ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Een interessante combinatie! Ik ben bij de stichting DBT betrokken vanuit mijn rol bij de gemeente.

Ale Romar

Postbezorger, beheer appartementenboerderij

Ik heb op basisscholen gewerkt, maar ook op het VMBO in Midsland. Dat was vaak goed te combineren met andere werkzaamheden, zoals het bezorgen van post, onze vakantieappartementen. In 2002 ben ik gekozen als lid van de gemeenteraad van Terschelling, de meeste jaren als fractievoorzitter van het CDA. Dat heb ik gedaan tot 2018. In die jaren zijn er vele onderwerpen voorbij gekomen. Ook duurzaamheid en alles wat daar mee samenhangt, is regelmatig aan de orde geweest. Dat heeft mijn interesse gewekt.

Gerard Cupido

Melkveehouder

Gerard is melkveehouder en pioniert op het gebied van verduurzaming van het boerenbedrijf. In zijn bedrijf gaat ook veel aandacht uit naar dierenwelzijn. Hij is een 100% eilander die nuchterheid en nieuwe ideeën inbrengt.