Duurzame Buurtschappen

Onze stichting legt zich toe op de verduurzaming van woonhuizen en boerderijen in de buitengebieden van Terschelling. In deze gebieden is de koppeling aan een warmtenet niet haalbaar vandaar dat op individueel niveau woningen eerst verduurzaamd zullen moeten worden waarna deze -op termijn-aan duurzame energiebronnen kunnen worden gekoppeld.

Verduurzamen doe je samen

Waarom Duurzame Buurtschappen?

Verduurzamen is niet een optie, het is onvermijdelijk. Dat vinden gezaghebbende wetenschappers, de rechter (ook in hoger beroep) en inmiddels is de centrale overheid ook. De gemeente Terschelling wil ook verduurzamen maar kan niet alles alleen. Vandaar dat enkele vrijwilligers het initiatief hebben genomen om DBT op te richten en aan de slag te gaan met verduurzaming. De gemeente Terschelling biedt waar mogelijk ondersteuning aan DBT.

Hoe en wat verduurzamen aan je huis is voor de meeste mensen niet een gespreid bedje. Het kost ook nog serieus geld en hoe besteed je dat goed? Gelukkig wordt er op grote schaal door heel Nederland verduurzaamd. DBT heeft met veel specialisten en ervaringsdeskundigen contact gehad en weet dat verduurzamen niet de wereld hoeft te kosten en evenmin tot slapeloze nachten aanleiding te geven. DBT probeert de kennis en ervaring in te zetten om mensen te begeleiden in het nemen van de juiste keuzes en goede, onderbouwde financiële keuzes te maken bij het verduurzamen van hun huis.


Verduurzamen doe je samen

Financiele ondersteuning

Verduurzamen van een woning leidt tot -financiële- ingrepen die niet alledaags zijn. Voor veel mensen geldt dat deze niet over de benodigde kennis beschikken. Welke maatregel is de beste om te nemen, welke maatregel verdien ik terug en hoe lang duurt dat? Wat als de aannemer of installateur iets anders voorstelt? Kan ik subsidie of een lening aanvragen?

DBT wil graag de bewoners helpen om de juiste en afgewogen beslissing te nemen. Het ene huis is het andere niet en de een heeft een grotere beurs dan de andere. DBT stelt een maatwerk aanpak voor. DBT heeft na een grondige selectie een betrouwbare en ervaren partij (W2N uit Drachten) gevonden die energie scans maakt van woningen. Uit een scan volgt wat de energiebesparende maatregelen zijn die genomen moeten worden, in welke volgorde die getroffen moeten worden, wat de kosten zijn en hoe lang het duurt voordat deze investering in een goed geïsoleerde woning terug verdiend wordt.


Verduurzamen doe je samen

Pilot 2019

DBT heeft in het voorjaar van 2019 een pilot gedraaid in Lies waarbij er vijf woning onderwerp zijn geweest van een scan die is uitgevoerd door W2N. de rapporten zijn inmiddels gedeeld met de betrokken bewoners. DBT wil graag dat in 2020 alle woningen van Lies een scan hebben ondergaan en we met zoveel mogelijk bewoners samen kunnen verduurzamen (en mogelijk ook samen kunnen inkopen). De energiescans kosten geld. DBT betaalt aan eenieder die een scan laat uitvoeren door W2N én die daadwerkelijk uitvoering geeft aan de te nemen maatregelen een bedrag . Onze subsidie wenden we daarvoor aan. Ook begeleidden we bewoners bij het aanvragen van subsidie of het aanvragen van ene speciale lening. Wij zijn een stichting dus wij hebben geen winstoogmerk. Alle betrokkenen bij DBT doen dit geheel belangeloos. DBT heeft geen enkele relatie met aannemers en of installateurs.